Informacja o administratorze i prawach osoby, której dane osobowe są przetwarzane


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Firma Piskorz & Zając Investment sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie ul. Bieńczycka 15D/44, NIP 6783192650, REGON 389925357

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji łączącej strony umowy pośrednictwa z Piskorz & Zając Investment sp. z o. o.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie umowy pośrednictwa. Dane przetwarzane są w celu wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (dane są przechowywane przez okres równy okresowi wykonywania umowy pośrednictwa oraz przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy).

4. Przetwarzane mogą być następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, Pesel lub NIP.

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy.

6. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak ich podanie jest warunkiem niezbędnym do realizacji umowy przez Piskorz & Zając Investment sp. z o. o. Może nam Pan/Pani nie podawać danych osobowych, wtedy jednak prawdopodobnie nie będziemy w stanie przedstawić Panu/Pani żadnych ofert nieruchomości lub przedstawić oferty Pana/Pani nieruchomości potencjalnym klientom kupującym.

7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprawiania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

8. W sprawach związanych z ochroną danych może kontaktować się Pani/Pan z Piskorz & Zając Investment sp. z o. o., adres: biuro@pzinvestment.pl. Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne o ochronie danych osobowych.

9. Jeżeli jest Pan/Pani zainteresowany nabyciem nieruchomości na rynku pierwotnym, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane deweloperom oferującym nieruchomości, którymi mogą być Państwo zainteresowani ( stosownie do Państwa preferencji nam przedstawionych).

Jeżeli jest Pan/Pani zainteresowany nabyciem nieruchomości na rynku wtórnym, to Pana/Pani dane mogą zostać przekazane właścicielom takich nieruchomości lub innym osobom, które w imieniu właścicieli będą zajmować się czynnościami związanymi z ich sprzedażą (np. pełnomocnicy lub pośrednicy reprezentujący sprzedawcę), a także kancelarii notarialnej wskazanej do przeprowadzenia czynności związanych z realizacją umowy sprzedaży nieruchomości.

Jeżeli jest Pan/Pani właścicielem nieruchomości to Pana/Pani dane mogą zostać przekazane kancelarii notarialnej wskazanej do przeprowadzenia czynności związanych z realizacją umowy sprzedaży nieruchomości.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.